Felvételi információk

 

A jelentkezés módja

a 2018/2019. tanévre

Intézményünkbe történő jelentkezéshez kétféle jelentkezési lapot kell kitölteni!

 

1.)            Belső jelentkezési lap (letöltendő a www.konzi.hu honlapunkról)

 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a választott évfolyamnak megfelelő jelentkezési lapot töltsön ki, és ne felejtse el csatolni a feltüntetett mellékleteket. A jelentkezési lap leadási határideje: 2018. január 15.

Amennyiben valaki több tanszakra szeretne felvételizni, minden tanszakra külön-külön belső jelentkezési lapot kell kitöltenie, zárójelben feltüntetve a másik szakot is.

 

A jelentkezők írásban kapnak értesítést a felvételi vizsgák pontos időpontjáról és helyszínéről.

       

2.)            Központi jelentkezési lap:
 

A középiskolai felvételi eljárás szabályai szerinti felvételi jelentkezési lapot a 9. évfolyamra jelentkezőknek kell kitölteniük. Ezeket a jelentkezési lapokat az általános iskolában, az osztályfőnökök segítségével készíthetik el a jelentkezők, majd iskoláik továbbítják azokat a középiskolák és a felvételi központ felé.

Iskolánk OM azonosítója: 035301

   

Az iskolánkba jelentkezőknek az ún. központi írásbeli felvételi vizsgára is jelentkezniük kell; a jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2017. december 8. A felvételizők szabadon választhatják meg – az írásbeli vizsgát szervező iskolák közül – az írásbeli vizsgák helyszínét. A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga mindkét feladatlapját – magyar nyelv és matematika – meg kell írniuk. A kapott értékelőlapot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A központi írásbeli vizsgára jelentkezési lap letölthető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/kozponti_irasbeli_intezmenyek

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20., 10 óra. Azon jelentkezők, akik alapos indokkal nem tudtak részt venni ezen az alkalmon, 2018. január 25-én, 14 órai kezdettel pótolhatják azt. A távolmaradás okáról írásban, hitelt érdemlően nyilatkozni kell.

 

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje: 2017. december 8.

                                                     A jelentkezési lap letölthető

Felvételi vizsga

Iskolánkba az nyer felvételt, aki eleget tesz a zenei pályaalkalmassági vizsgálat valamint az egészségügyi alkalmasság követelményeinek. A pályaalkalmassági vizsgálat követelményei szakonkénti bontásban honlapunkon olvashatóak. A felvételi rangsor kialakítása a felvételi összpontszám alapján történik.

 

 

Pontazonosság esetén az alábbi szempontokat figyelembe véve rangsorolunk:

1. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek,

2. a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi vizsgarészén elért pontszámot súlyozottan vesszük figyelembe.

 

További pontazonosság esetén:

1 . 5-6. évfolyam év végi osztályzatait is figyelembe vesszük

 

A nyelvvizsgát, versenyeredményeket és minden egyéb olyan teljesítményt, amely elválasztható az általános iskolai tanulmányokat dokumentáló általános iskolai bizonyítványtól, az összpontszám kialakításakor nem áll módunkban figyelembe venni.

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esélyegyenlőségét az alábbiak szerint biztosítjuk:

 

  • Szülői kérelem és a benyújtott szakértői vélemény alapján biztosítjuk a törvény által engedélyezett lehetőségeket, speciális feltételeket.
  • A rangsoroláshoz szükséges hozott- és szerzett pontokat a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői vélemény figyelembevételével határozzuk meg.
  • Tantárgyi értékelés alóli mentesítés esetén más tantárgy osztályzatait számítjuk be, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a beszámítható tantárgyak osztályzataiból számított pontszámot tekintjük 100 %-nak.
  • A pontszámok és a rangsor meghatározásához, valamint a felvételi vizsga megszervezése érdekében kérjük, hogy a szakértői véleményt és a szülői kérelmet csatolják a jelentkezési laphoz. A kérelemben pontosan rögzítsék, hogy milyen speciális körülmények illetve feltételek biztosítását kérik. A döntésről készült igazgatói határozatot az írásbeli vizsgát megelőzően eljuttatjuk az érintetteknek, szükség esetén a jelentkezővel és a szülőkkel egyeztetünk.

 

A pályaalkalmassági vizsgák időpontjai

(2018. FEBRUÁR 20. - MÁRCIUS 3.)  

 A jelentkezések függvényében pontosítjuk a beosztásokat, és minden felvételiző írásban kap értesítést vizsgája pontos idejéről és helyéről

Zongora

február 20.     9h

Ferencsik terem

Csembaló

február 21.     9h

307. terem

Orgona

február 21.    11h

Orgonaterem

Gordonka, gordon

február 21.   15h

Ferencsik terem

Fafúvós

február 22.     9h

Ferencsik terem

Rézfúvós

február 22.     9h

Orgonaterem

Hegedű, brácsa

február 23.     9h

Ferencsik terem

Kis tanszakok (gitár, cimbalom, hárfa, ütő, harmonika)

február 26.   10h

Orgonaterem, 307. terem

Ének

február   26. 11h

Ferencsik terem

Népzene főtárgy

március   1.  10h

 303. terem

Jazz elmélet

  március   1.  10h

 Jazz termek

Jazz főtárgy

  március   1.  12h

 Jazz termek

Zeneelmélet-szolfézs főtárgy

  március   3.. 10h

Tantermek

Zeneszerzés főtárgy

  március   3.  10h

223. terem

Klasszikus szakos kötelező szolfézs

  március   3.  10h

Tantermek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok egyes esetekben változhatnak.

Előfelvételi meghallgatást tartunk az alábbi tanszakokon, melyekre előzetes bejelentkezés szükséges a 06-1-321-7514 telefonszámon vagy csomor.katalin@zeneakademia.hu  email címen :

 

Hegedű - 2017. november 23. 10 óra

Zongora - 2018. január 17. 9 - 12 óra

Fagott - 2017. december 13. 12 óra

 

Az előzetes, jogszabályban meghatározott ideiglenes felvételi jegyzéket  2018. március 14-ig az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.   

 

 

               

 

 


 

Letölthető dokumentumok

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ, JELENTKEZÉSI LAPOK

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 

SZOLFÉZS FELVÉTELI MINTAFELADATSOROK