Könyvtári szabályzat

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

 

- a LFZE Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerkészítő Gyakorló Szakgimnázium könyvtára az iskola épületében,
  a második emelet 223-s teremben található.

- A könyvtár használata ingyenes.

- Minden beiratkozott növendék, valamint munkaviszonyban lévő pedagógus és iskolai dolgozó
  használhatja a könyvtár szolgáltatásait.
 

Kölcsönzés

- A szokásos kölcsönzési idő évente négy fix határidőhöz kötött:
  november 10., január 31., április 16., június 18.
- Kölcsönzés előtt minden olvasó adata bekerül a könyvtár adatbázisába. Az adatok a személyi jogok
  védelme érdekében csak a könyvtáré, illetéktelen személy nem láthatja.

Amennyiben nincs tartozásuk a könyvtár felé:

 • a növendékek egyszerre 6 kottát és 3 könyvet kölcsönözhetnek,
 • pedagógusaink és dolgozóink kölcsönzése nincs korlátozva.

- Azt az olvasót, aki a kikölcsönzött könyveket határidőre, kétszeri felszólítás után sem hozza vissza,
  a tanév hátralevő részére a kölcsönzésből ki lehet zárni.
 

Viselkedési szabályok

- A könyvtár használatakor a táskát és a hangszert a bejáratnál az akasztó körül lévő asztalra kell helyezni.

- A könyvtár használata során az olvasónak úgy kell viselkednie, hogy másokat ne zavarjon a munkában.

- Szigorúan tilos

 • enni- és innivalót bevinni az olvasóterembe,
 • a könyvtári dokumentumokat megrongálni,
 • könyvtári dokumentumokat az olvasóteremből kölcsönzés nélkül kivinni,
 • az olvasóteremben mobiltelefont használni,
 • Hangosan beszélgetni, dudorászni, énekelni.

A szabályok sorozatos megsértése esetén a könyvtári jogosultságok megvonhatók.

A kikölcsönzött könyveket az olvasónak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a
megadott határidőre a könyvtárba. Ennek elmulasztása esetén a késedelmes olvasókat könyvtárunk
hagyományos vagy elektronikus levélben emlékezteti a lejárt határidőre.

Elvesztett vagy megrongált dokumentum esetében a könyvtár

 • elfogad egy másik példányt, amennyiben az érdemben pótolja az elvesztett/megrongált kötetet;
 • kérheti az elvesztett/megrongált dokumentum adott napi beszerzési értékének megtérítését,
  ha az eredeti példány érdemben nem pótolható.

A Könyvtár legkevesebb egy hónapra, súlyosabb esetben akár véglegesen is megvonhatja a kölcsönzési
jogot a könyvtárhasználati rendet megsértő olvasótól.

A könyvtár állománya a LFZE Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerkészítő Gyakorló Szakgimnázium tulajdonát képezi.
Az elhagyott, vagy egyéb okból vissza nem hozott dokumentum az intézmény vagyona ellen elkövetett
cselekmény, elkövetője peres úton kérhető számon.