Népzene

Népzene tanszak

A magyar zenekultúra kiteljesedésén munkálkodók régi törekvése vált valóra, amikor Bartók Béla nevét viselő intézményünk legfiatalabb tanszakaként 2014-ben megalakult a népzene szak. Létrejötte kifejezi – nagy múltú, egyszersmind dinamikusan megújuló zeneoktatásunkban – a klasszikus zene és a népzene egymást gazdagító egységének létjogosultságát. E legfőbb stratégiai célhoz vezető utunk különösen jelentős szereplője a Zeneakadémia 2007-ben létrejött Népzene Tanszéke, amely az egyetemi szintű népzenetanár-képzésben ma már meghatározó szerepet játszik.

Iskolánk nemcsak Budapest környezetéből, hanem az ország egész területéről illetve a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi közösségeiből is várja a népzenei pályára készülőket. Elsődleges feladatunk, hogy tanulóinkat magas szintű főtárgyi, zeneelméleti, néprajzi tudással, hangszer- és repertoárismerettel készítsük fel a zeneakadémiai továbbtanulásra. Az egyetemi osztatlan, kétszakos képzésnek megfelelően az azonos óraszámban tanulható második hangszer választásának lehetőségét is gazdag kínálattal biztosítjuk számukra.

Középfokú népzenész szakképzésünk a világhírű magyar népzene-, néptánc- és folklórkutatók, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Vargyas Lajos, Martin György és követőik elméleti eredményeire, valamint a táncházmozgalom kiváló muzsikusainak gyakorlati tapasztalataira alapoz. A zenei írásbeliség és az auditív oktatási módszerek együttes alkalmazásával, széles népzenei repertoár elsajátíttatásával, a kamarazene középpontba állításával segítjük növendékeink népzenei hallásmódjának, muzikalitásának, biztos zenei ízlésének kiformálódását.
Főtárgyi gyakorlati képzésük és magas szintű folklórelméleti tanulmányaik mellett tanulóink biztos tudást szerezhetnek a klasszikus zeneelméleti, szolfézs, zenetörténeti, zeneirodalmi ismeretek terén is. Lehetőség van a kerettantervi tananyag bővítésére és a kéttanszakosság választására is. Úgy igyekszünk, hogy az egyetemi szakirány-párosítások mindegyikére már középfokon készülhessenek tanulóink.

Fáradozunk a műfajok közötti jövőbeni átjárhatóság megteremtésén. Ezzel segíteni kívánjuk az egyéni képességekhez, adottságokhoz történő magas fokú alkalmazkodást; a népzenei illetve klasszikus zenei, egyházzenei, régizenei vagy jazz-zenei szakok párhuzamos felvétele növeli növendékeink majdani munkaerő-piaci esélyeit is. Ugyanakkor a műfajok ilyenfajta együttélése a népzene elfogadottságát, a bartóki szellemi hagyaték továbbvitelét is szolgálja. Hisszük – s máris tapasztaljuk – hogy a népzene jelenléte általában új zenei lehetőségek, inspirációk és közösségi élmények forrása a Bartók konzi klasszikus és jazztanszakos növendékei és teljes tantestülete számára is.
A tanulmányi és tehetségkutató versenyek, népzenei szakmai találkozók kiemelt fontosságúak pedagógiai munkánk során. Hangsúlyt helyezünk mesterkurzusok szervezésére is. E téren szoros az együttműködésünk az MTA BTK Zenetudományi Intézetével, az LFZE Népzene Tanszékével és a Hagyományok Házával.

Gyakorlóiskolai szerepkörünk ellátása: a népzenetanári hivatásra nálunk felkészülő egyetemi hallgatók fogadása – egyike legkedvesebb feladatainknak. Az alapfokú művészetoktatási intézmények pedig, ahonnan növendékeink érkeznek, szintén igen fontos stratégiai partnereink. A velük való kapcsolattartást a korszerű, virtuális lehetőségek mellett a személyes kontaktusépítésre, közös órák, koncertek, táncházak szervezésére alapozzuk.

Fontos törekvésünk, hogy kiváló minőségű hangszerek álljanak növendékeink és tanáraink rendelkezésére, amelyek segítik a tehetség kibontakoztatását, a tanulási motivációk fenntartását, a sikeres versenyteljesítményeket.

A népzenei hagyományátadásban meghatározó a nemzedékek közötti együttműködés. Ennek jelkép-értékű megnyilvánulása, hogy a Konzi népzene tanszakának tanári karát a nagy tapasztalattal rendelkező művésztanárok és a Zeneakadémián nemrégiben végzett fiatal tehetségek együttesen alkotják.

 

Tanszakvezető:           Eredics Gábor (tangóharmonika, kamarazene)

Tanáraink:

Balogh Kálmán (cimbalom)
Csenki Zalán (koboz)
Dömény Krisztián (citera, népzenei lejegyzés)
Erdélyi-Molnár Klára (népzeneelmélet, népzenei lejegyzés)

Eredics Gábor (népi harmonika, tambura, kamarazene)
Fekete Márton (brácsa)

Kuttner Fruzsina Karolina (népi citera, népzenei lejegyzés)
Mihó Attila (hegedű)
Németh András (tekerő)
Török-Ábrahám Brigitta (ének)

Facebook: facebook.com/konzinepzene