Felvételi információk

 

A jelentkezés módja

a 2021/2022. tanévre

Intézményünkbe történő jelentkezéshez kétféle jelentkezési lapot kell kitölteni!

 

1.)            Belső jelentkezési lap (letöltendő a www.konzi.hu honlapunkról)

 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a választott évfolyamnak megfelelő jelentkezési lapot töltsön ki, és ne felejtse el csatolni a feltüntetett mellékleteket. A jelentkezési lap leadási határideje:

                                                                                   2021. január 15., péntek

Amennyiben valaki több tanszakra szeretne felvételizni, minden tanszakra külön-külön belső jelentkezési lapot kell kitöltenie, zárójelben feltüntetve a másik szakot is.

 

A jelentkezők írásban kapnak értesítést a felvételi vizsgák pontos időpontjáról és helyszínéről.

       

2.)            Központi jelentkezési lap:
 

A középiskolai felvételi eljárás szabályai szerinti felvételi jelentkezési lapot a 9. évfolyamra jelentkezőknek kell kitölteniük. Ezeket a jelentkezési lapokat az általános iskolában, az osztályfőnökök segítségével készíthetik el a jelentkezők, majd iskoláik továbbítják azokat a középiskolák és a felvételi központ felé.

Iskolánk OM azonosítója: 035301

   

Az iskolánkba jelentkezőknek az ún. központi írásbeli felvételi vizsgára is jelentkezniük kell; a jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2020. december 4. (péntek). A felvételizők szabadon választhatják meg – az írásbeli vizsgát szervező iskolák közül – az írásbeli vizsgák helyszínét. A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga mindkét feladatlapját – magyar nyelv és matematika – meg kell írniuk. A kapott értékelőlapot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A központi írásbeli vizsgára jelentkezési lap letölthető:

PDF formátumban

Excel formátumban

Vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető:

https://www.oktatas.hu/

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra. Azon jelentkezők, akik alapos indokkal nem tudtak részt venni ezen az alkalmon, 2021. január 28-án, 14 órai kezdettel pótolhatják azt. A távolmaradás okáról írásban, hitelt érdemlően nyilatkozni kell.

 

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje: 2020. december 4.

                                                     

Felvételi vizsga

Iskolánkba az nyer felvételt, aki eleget tesz a zenei pályaalkalmassági vizsgálat valamint az egészségügyi alkalmasság követelményeinek. A pályaalkalmassági vizsgálat követelményei szakonkénti bontásban honlapunkon olvashatóak. A felvételi rangsor kialakítása a felvételi összpontszám alapján történik.

 

 

Pontazonosság esetén az alábbi szempontokat figyelembe véve rangsorolunk:

1. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek,

2. a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi vizsgarészén elért pontszámot súlyozottan vesszük figyelembe.

 

További pontazonosság esetén:

1 . 5-6. évfolyam év végi osztályzatait is figyelembe vesszük

 

A nyelvvizsgát, versenyeredményeket és minden egyéb olyan teljesítményt, amely elválasztható az általános iskolai tanulmányokat dokumentáló általános iskolai bizonyítványtól, az összpontszám kialakításakor nem áll módunkban figyelembe venni.

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esélyegyenlőségét az alábbiak szerint biztosítjuk:

 

  • Szülői kérelem és a benyújtott szakértői vélemény alapján biztosítjuk a törvény által engedélyezett lehetőségeket, speciális feltételeket.
  • A rangsoroláshoz szükséges hozott- és szerzett pontokat a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői vélemény figyelembevételével határozzuk meg.
  • Tantárgyi értékelés alóli mentesítés esetén más tantárgy osztályzatait számítjuk be, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a beszámítható tantárgyak osztályzataiból számított pontszámot tekintjük 100 %-nak.
  • A pontszámok és a rangsor meghatározásához, valamint a felvételi vizsga megszervezése érdekében kérjük, hogy a szakértői véleményt és a szülői kérelmet csatolják a jelentkezési laphoz. A kérelemben pontosan rögzítsék, hogy milyen speciális körülmények illetve feltételek biztosítását kérik. A döntésről készült igazgatói határozatot az írásbeli vizsgát megelőzően eljuttatjuk az érintetteknek, szükség esetén a jelentkezővel és a szülőkkel egyeztetünk.

 

A pályaalkalmassági vizsgák időpontjai

(2021. FEBRUÁR 19. - MÁRCIUS 2.)  

 A jelentkezések függvényében pontosítjuk a beosztásokat, és minden felvételiző írásban kap értesítést vizsgája pontos idejéről és helyéről

Zongora

  február 23.     9h

Ferencsik terem

Csembaló

  február 23.     14h

Ferencsik terem

Orgona

  február 23.     14h

Orgonaterem

Gordonka, gordon

  február 24.     9h

Ferencsik terem

Fafúvós

  február 22.    10h

Ferencsik terem

Rézfúvós

  február 22.    14h

Orgonaterem

Hegedű, brácsa

  február 25.     9h

Ferencsik terem

Kis tanszakok (gitár, cimbalom, hárfa, ütő, harmonika)

  február 22.   10h

Orgona- és ütőterem

Magánének

  február 19. 11h

Ferencsik terem

Népzene főtárgy

  március 1.10h

 Ferencsik és 303. terem

Jazz elmélet

  március 2.  10h

 Jazz termek

Jazz főtárgy

  március 2.  12h

 Jazz termek

Zeneelmélet-szolfézs főtárgy

  február 27. 10h

Tantermek

Zeneszerzés főtárgy

  február 27.  12:30

223. terem

Klasszikus szakos kötelező szolfézs

  február 27.  10h

Tantermek

Kötelező zongora (orgona, csembaló, szolfézs és zeneszerzés szakosok számára) február 27. 12h 107. terem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok egyes esetekben változhatnak.

Az előfelvételi meghallgatások tartása egyelőre a járványügy helyzet miatt bizonytalan. Amint új hírrel rendelkezünk, megosztjuk ezen a felületen.

 

Az előzetes, jogszabályban meghatározott ideiglenes felvételi jegyzéket  2021. március 16-ig az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.   

 

Felmerült kérdéseikkel forduljanak iskolánk Titkárságához a 06-1-321-7514 telefonszámon vagy a bbzsz@zeneakademia.hu  email címen.


 

Letölthető dokumentumok

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ, JELENTKEZÉSI LAPOK

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

 

SZOLFÉZS FELVÉTELI MINTAFELADATSOROK