A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.
- Solti György

Zeneszerzésverseny a Petőfi év alkalmából

2023. január 6.

Zeneszerző verseny a Petőfi 200 emlékév alkalmából

 

Iskolánk zeneszerző pályázatot hirdet új zeneművek megírására az idei Petőfi 200 emlékév alkalmából.

Pályázni lehet Petőfi-versmegzenésítésekkel (maximum 4 előadóra: pl. ének+3 hangszer, 2 énekes+zg, kamara ének: 3 női hang a cappella stb. de lehetséges szóló ének is), vagy olyan versek megzenésítésével, melyek Petőfi művészetére reflektálnak. (Lásd az alábbi, Sóvágóné Mikita Sára tanárnő által összeállított gyűjteményt). Pályázni lehet továbbá olyan instrumentális szóló vagy kamaraművekkel is, melyeket egy konkrét Petőfi vers ihletett. Utóbbi esetben a pályázat feltétele, hogy a pályázathoz csatoljunk egy rövid leírást, milyen módon kapcsolódik az adott vershez a kompozíció. Mindkét kategóriában lehetséges több tételes művet beadni, ami a megadott időtartamon belül marad.

A zeneszerzés verseny az iskola minden tanulója számára nyitott.

A művek maximális terjedelme 6 perc (minimum 2 perc).

A díjazott kompozíciók megszólalhatnak iskolánk ünnepi hangversenyén, amelyet március 14-én, nemzeti ünnepünk alkalmából a Zeneakadémia Solti termében rendezünk. Minden pályázó a saját kompozíciójának bemutatásáról maga gondoskodik.

Benyújtási határidő: február 20., eredmény: február 27-én.

 

Szabó T. Anna: Petőfi parafrázisok

 

1.

Száll a felhő, magasan, magasan,

te is repülsz, parazsam, darazsam,

szállnék veled, piririm, pararam,

ne húzna a derekam, s a hasam.

 

Égi felleg, te örök fiatal,

élsz és elmúlsz, tied a diadal,

de engem köt keserű hivatal,

szállni-hullni az öreg nem akar.

 

2.

Hidegen jár a nap

Sötét felhők megett,

jól tudom, megettem

a java kenyeret,

sötéten nézek én,

hidegen, keményen,

azt leplezem: éltem,

s értelmét nem értem.

Fekete felhőben

hidegen jár a nap,

járkálok álmatag,

sápatag, bávatag,

minden múló pára,

vagy száraz sivatag,

jó ha néha benne

pár korty ital akad.

 

3.

Ereszkedik le a felhő,

Hull a fára őszi eső,

tavasz után ősz jött máris,

egyformán hull rám is, rád is.

Én csak morgok és kehegek,

betegen szidom az eget,

de te húzol gumicsizmát,

pirosban járod az utcát.

Felhőt oszlat nevetésed,

mért szeretlek, mégsem érted,

ketten járunk vízben-sárban,

én egyedül, de te párban.

 

4.

Senki sem szól így a fellegekhez:

álljatok meg, várjatok meg engem,

szélbe-vészbe vigyetek el végre,

villámokkal, vizekkel csatázni

inkább bújnak jó meleg zugokba,

biztonságot kályhában keresve,

alkoholban, forró női ölben,

mert a felleg nem ember, de isten,

hisz nincs se perce, se teste, se lelke,

és száll felettünk, sose lát meg minket.

Én mégis kérlek, felleg, sírj, ha meglátsz,

sírj, fellegecském, esőzz rám, itass meg,

mert kiszáradtam, meghalok hiába,

és semmihez már nincs közöm, de hozzád

úgy könyörgök most, vízleánya felhő,

hogy szánj meg, engedd megkóstolni végre

a testetlen-száguldás égi ízét.

 

Petőfi posztumusz levele Aranyhoz

Gergely Ágnes

2011. november

 

Lóháton az egész nemzet,

Rég megértek a nyarak.

Elsodort a büszkeségnek,

Sorsnak érzett indulat.

 

Követett egy hang, kimélet

Vagy józanság volt talán –

Nagy költő vagy, mit vitézkedsz

Bem tábornok oldalán?

 

Véres csillag járt előttem,

Tündérálom lett a múlt.

Meredek a pincegádor,

Mind verembe zuhanunk.

 

Le az égről hull a csillag,

Mint a mag s a mirtuszág.

Aludjál hát, szép természet,

Forradalmi tisztaság.

 

Nem közös sír, csak tömegsír.

Kő alatt az őszi út.

Kisfiamat, Juliskámat

Szétünneplik a tanúk.

 

Meghaltam, de él a császár.

Még majd hozzánk látogat.

Igazad volt, drága Jankóm,

Írd A walesi bárdokat.

 

Szilágyi Domokos: Héjjasfalva felé

 

I

Lihegve fordult vissza. Már

ha itt vagy: hát szemből, Halál!

 

(Nemcsak ő s hona: tenhazád

is vérzik itt - tudod, kozák?)

 

Nem ágyban, nem párnák között.

De így se! - Nagy kötést kötött

 

- hol a kivívott diadal?

melyért még az ő fiatal

 

élete sem kár! semmi se!

ha hősökért zeng gyászmise,

 

hősökért, akik istenek

módjára erőt vettenek

 

a zsarnokságon! - Ó, de így!

ravasz, alattomos, irigy

 

sors martalékaként! - Ha már

halni kell: hát szemből, Halál!

 

Az örökéletre valót

így keresi meg - a halott.

 

II

Papírok, szétszórt iratok

a test mellett. Nem-siratott

 

hulla - egy a többi között:

hisz végképpen levetközött

 

- levetkőztették! - e tüzes

életből. - Távozol - fizess!

 

Halál, ó szörnyű uzsorás!

- Hisz úgyis őrölte a láz,

 

a lelki, testi - - kell-e még

idézni izzó szellemét - - -

 

dehogy. Itt van. Hivatlanul.

Örök plebejus: Ő az úr.

 

III

Civil őrnagy. Nincs lova se.

S reménytelen szerelmese

 

a szabadságnak. Lásd, kozák,

tiédnek is. Elátkozád,

 

„fugva, husztuzva” - és ölöd.

Itt, Fejéregyháza fölött.

 Kortársaid legjobbikát

döfi át bosszuló pikád.

 

IV

Napszállta? - már ki éri meg?

Még visszanéz. Szalad. Liheg.

 

Van út - kiút nincsen. - Ha már

halni kell: hát szemből, Halál!

 

Szemből, szívem, egyem, valóm.

Hadd lássalak még meghalón.

 Érezzelek, tapintsalak.

Aztán nincs már kín, nincs salak,

 

verejték, szégyen, semmi gond.

Mért fut az élet, a bolond?

 

utolsó percig! - Nincsen ír rá,

toll, tinta, kéz, amely leírná,

 

agy, hogy fölfogja, lássa szem.

„El vagyok veszve, azt hiszem.”

 

 

Babits Mihály: Petőfi koszorúi

 

"Avagy virág vagy te hazám ifjúsága"

 

Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?

Ki meri meglátni, ki meri idézni

az igazi arcát?

Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak

Szűk folyosóin a szavak úgy lobognak,

mint az olcsó gyertyák.

 

Szabadság csillaga volt hajdan a magyar,

de ma már maga sem tudja hogy mit akar:

talány zaja, csöndje

és úgy támolyog az idők sikátorán,

mint átvezetett rab a fogház udvarán

börtönből börtönbe.

 

Ki ünnepli ŐT ma, mikor a vágy, a gond

messze az Övétől, mint sastól a vakond

avagy gyáván bújik,

s a bilincses ajak rab szavakat hadar?

Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal

hozza koszorúit.

 

Óh vannak, koszorúk, keményebbek, mint a

deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a

hideg temetőnek!...

Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot,

melyet eszméinek ellensége rádob

emlékére - kőnek!

 

Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad!

Nem drótos fűzérbe görbítve - légy szabad

virág szabad földön!

hogy árván maradva megrablott birtokán

mondhassa a magyar: "Kicsi az én szobám,

kicsi, de nem börtön!"

 

Avagy virág vagy te?... légy virág, légy vigasz!

Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz

az Ő ünnepségén:

Koporsó tömlöcét akit elkerülte,

most hazug koszorúk láncait ne tűrje

eleven emlékén!

 

SZENTE B. LEVENTE: A RÉGIEK, MI ÉS PETŐFI

 

nálunk Petőfi holtan

akarom mondani hősi halottként is hírében nyerésre áll –

ha lehetett eddig hát bölcsen elkerült minden hozzá

nem illő vitát a város főterén ahogy magaslik annál

 inkább érthető immár nincs impozánsabb Petőfi szobor

héthatáron innen és túl (és ezt elég sokan vallják)

hiszen nem az ember annál sokkal több volt

 ki emelte mert ez a kegyelet az emlék a tisztelet

 mi több merem állítani a lakosság több mint felének

otthonában láttam már – legyen az a könyvespolcokon

faragvány kisplasztika rézkarc vagy képeslap

lenyomat festményen a falakon – a régiek

Petőfi kötetét egyenest a Biblia mellett tartották

 ezért mondom nálunk Petőfi holtan akarom

mondani hősi halottként is nyerésre áll

a köztudatról még nem beszéltem vagy a naptárba

fogott megemlékező ünnepekről s az őrzőkről

miként a nevében élő iskolák a Kányádi verses

 körtefáról a Gyárfás-kúriáról a Timafalvi temető

 legendás sírjáról mert ez a kis mezőváros

1849. július 30-án a költő halálának előestéjén

hogy vendégül láthatta az holtbiztos hiszem

hogy ezt vallja itt minden kisdiák – nálunk

Petőfi holtan akarom mondani hősi halottként is

nyerésre áll szemben a mai divatkövetőkkel

a szabadságellen szóló álszent prédikálókkal

vagy azokkal akár akik ezzel a hittel de

bekötött szemmel jönnek szembe.

(Székelykeresztúr, 2021)

 

Orbán Ottó: A XX. század költői*

 

Kidöglik alólam a vers Richard alól a ló

Letűnik a színről egy generáció

a nemzedékem Viszi vereségeit

rögeszméjét hogy ő majd igenis segít

a századokon át nem gyógyuló bajon

mert ő a képzelet és a forradalom

pedig csak seggencsúszás önbiztatás mánia

Egyikünkből sem lett isten fia

csak irodalmi sztár vagy népvezér

Bár közben ahogy szokás folyt a vér

És viharfelhők villámlás véreres ég

Kívül-belül füstölgő vereség

Mi csillog mégis itt Miféle szerelem

lidérces szelleme játszik velem

hogy a rám maradt beszédes csodát

épségben sértetlenül adjam át

Csak tudnám nyöszörgök kinek-minek

A senkinek súgja a semminek

Mert ez nem egy az eszközök közül

ezen fény szikrázik ezen köd ül

mint hegy csúcsán Ez él Ez az hogy élsz

Egy porcikájában a végtelen egész

és egyikükre sincs meggyőző magyarázat

Elbukik föltámad megalázkodva lázad

majd végigver mindent mint a tavasz zöld ostora

a tetszhalott ágat Ne add föl Ne add föl soha