A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.
- Solti György

Felvételi információk

A jelentkezés módja a 2022/2023. tanévre

Intézményünkbe történő jelentkezéshez kétféle jelentkezési lapot kell kitölteni!

 

1.)            Belső jelentkezési lap:

 

Belső jelentkezési lap - 2022/2023. tanév pályaalkalmassági meghallgatás (office.com)

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a választott évfolyamnak megfelelő jelentkezési lapot töltsön ki, és ne felejtse el csatolni a feltüntetett mellékleteket. A jelentkezési lap leadási határideje:

2022. január 14., péntek

 

Amennyiben valaki több tanszakra szeretne felvételizni, minden tanszakra külön-külön belső jelentkezési lapot kell kitöltenie, zárójelben feltüntetve a másik szakot is.

A jelentkezők írásban kapnak értesítést a felvételi vizsgák pontos időpontjáról és helyszínéről.

 

2.)            Központi jelentkezési lap:

A középiskolai felvételi eljárás szabályai szerinti felvételi jelentkezési lapot a 9. évfolyamra jelentkezőknek kell kitölteniük. Ezeket a jelentkezési lapokat az általános iskolában, az osztályfőnökök segítségével készíthetik el a jelentkezők, majd iskoláik továbbítják azokat a középiskolák és a felvételi központ felé.

Iskolánk OM azonosítója: 035301

 

Az iskolánkba jelentkezőknek az ún. központi írásbeli felvételi vizsgára is jelentkezniük kell; a jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2021. december 3. (péntek). A felvételizők szabadon választhatják meg – az írásbeli vizsgát szervező iskolák közül – az írásbeli vizsgák helyszínét. A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga mindkét feladatlapját – magyar nyelv és matematika – meg kell írniuk. A kapott értékelőlapot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

központi írásbeli vizsga jelentkezési lapja:

Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető:

Jelentkezési lap

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10 óra. Azon jelentkezők, akik alapos indokkal nem tudtak részt venni ezen az alkalmon, 2022. január 27-én (csütörtökön), 14 órai kezdettel pótolhatják azt. A távolmaradás okáról írásban, hitelt érdemlően nyilatkozni kell.

 

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje: 2021. december 3.

 

Felvételi vizsga

Iskolánkba az nyer felvételt, aki eleget tesz a zenei pályaalkalmassági vizsgálat valamint az egészségügyi alkalmasság követelményeinek. A pályaalkalmassági vizsgálat követelményei szakonkénti bontásban honlapunkon olvashatóak. A felvételi rangsor kialakítása a felvételi összpontszám alapján történik.

 

Pontazonosság esetén az alábbi szempontokat figyelembe véve rangsorolunk:

1. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek,

2. a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi vizsgarészén elért pontszámot súlyozottan vesszük figyelembe.

 

További pontazonosság esetén:

1 . 5-6. évfolyam év végi osztályzatait is figyelembe vesszük

 

A nyelvvizsgát, versenyeredményeket és minden egyéb olyan teljesítményt, amely elválasztható az általános iskolai tanulmányokat dokumentáló általános iskolai bizonyítványtól, az összpontszám kialakításakor nem áll módunkban figyelembe venni.

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esélyegyenlőségét az alábbiak szerint biztosítjuk:

 

  • Szülői kérelem és a benyújtott szakértői vélemény alapján biztosítjuk a törvény által engedélyezett lehetőségeket, speciális feltételeket.
  • A rangsoroláshoz szükséges hozott- és szerzett pontokat a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői vélemény figyelembevételével határozzuk meg.
  • Tantárgyi értékelés alóli mentesítés esetén más tantárgy osztályzatait számítjuk be, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a beszámítható tantárgyak osztályzataiból számított pontszámot tekintjük 100 %-nak.
  • A pontszámok és a rangsor meghatározásához, valamint a felvételi vizsga megszervezése érdekében kérjük, hogy a szakértői véleményt és a szülői kérelmet csatolják a jelentkezési laphoz. A kérelemben pontosan rögzítsék, hogy milyen speciális körülmények illetve feltételek biztosítását kérik. A döntésről készült igazgatói határozatot az írásbeli vizsgát megelőzően eljuttatjuk az érintetteknek, szükség esetén a jelentkezővel és a szülőkkel egyeztetünk.

 

A pályaalkalmassági vizsgák időpontjai

(2022. FEBRUÁR 22. - MÁRCIUS 5.)  

A jelentkezések függvényében pontosítjuk a beosztásokat, és minden felvételiző írásban kap értesítést vizsgája pontos idejéről és helyéről

Zongorafebruár 22. 09:00Ferencsik terem
Csembalófebruár 22. 09:00Ferencsik terem
Orgonafebruár 22. 12:00Orgonaterem
Fafúvósmárcius 3. 09:00Ferencsik terem
Rézfúvósmárcius 3. 14:00Ferencsik terem
Hegedű, brácsafebruár 24. 09:00Ferencsik terem
Gordonka, gordonmárcius 2. 09:00Ferencsik terem
Kis tanszakok (gitár, cimbalom, hárfa, ütő, harmonika)február 28. 10:00Orgona- és ütőterem
 Magánénekfebruár 28. 12:00Ferencsik terem
Népzene főtárgymárcius 1. 09:00Ferencsik terem
Jazz elméletmárcius 1. 10:00Tantermek
Jazz főtárgymárcius 1. 12:00Ferencsik terem
Zeneelmélet-szolfézs főtárgymárcius 5. 10:00Tantermek
Zeneszerzés főtárgymárcius 5. 12:30223-as terem
Klasszikus szakos kötelező szolfézsmárcius 5. 10:00Tantermek
Kötelező zongora (orgona, csembaló, szolfézs és zeneszerzés szakosok számára)március 5. 12:00107-es terem

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok egyes esetekben változhatnak.

Az előfelvételi meghallgatások tartása egyelőre a járványügy helyzet miatt bizonytalan. Kérjük, mindenképpen jelezzék részvételi szándékukat, hogy személyesen tudjuk értesíteni az esetleges változásokról. 

Tervezett meghallgatások: 

Klasszikus gitár

2022. január 21. péntek 15 óra (317. terem)

Billentyűs tanszak

2022. január 29. szombat 9 óra (Ferencsik terem)

Hegedű

2022. január 29. szombat 9 óra (Orgonaterem)

Népi ének

2022. február 2. szerda 15 óra (303. terem)

Hárfa

2022. február 4. péntek 16 óra (hárfaterem)

Klasszikus ütőhangszer

2022. február 5. szombat 10 óra (310. terem)

Fuvola

2022. február 5. szombat 10.30 óra (Orgonaterem) - jelentkezési határidő: 2022. január 25.

 

Az előmeghallgatásokra regisztráció szükséges, a következő e-mailcímen:

csomor [dot] katalin [at] zeneakademia [dot] hu

 

Az előzetes, jogszabályban meghatározott ideiglenes felvételi jegyzéket  2022. március 16-ig az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.

 

Felmerült kérdéseikkel forduljanak iskolánk Titkárságához a 06-1-321-7514 telefonszámon vagy a bbzsz@zeneakademia.hu  email címen.

 

Letölthető dokumentumok

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ, JELENTKEZÉSI LAPOK

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 

SZOLFÉZS FELVÉTELI MINTAFELADATSOROK