A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.
- Solti György

Felvételi információk

A jelentkezés módja a 2021/2022. tanévre

Intézményünkbe történő jelentkezéshez kétféle jelentkezési lapot kell kitölteni!

 

1.)            Belső jelentkezési lap (letöltendő a www.konzi.hu honlapunkról)

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a választott évfolyamnak megfelelő jelentkezési lapot töltsön ki, és ne felejtse el csatolni a feltüntetett mellékleteket. A jelentkezési lap leadási határideje:

2021. január 15., péntek

 

Amennyiben valaki több tanszakra szeretne felvételizni, minden tanszakra külön-külön belső jelentkezési lapot kell kitöltenie, zárójelben feltüntetve a másik szakot is.

A jelentkezők írásban kapnak értesítést a felvételi vizsgák pontos időpontjáról és helyszínéről.

 

2.)            Központi jelentkezési lap:

A középiskolai felvételi eljárás szabályai szerinti felvételi jelentkezési lapot a 9. évfolyamra jelentkezőknek kell kitölteniük. Ezeket a jelentkezési lapokat az általános iskolában, az osztályfőnökök segítségével készíthetik el a jelentkezők, majd iskoláik továbbítják azokat a középiskolák és a felvételi központ felé.

Iskolánk OM azonosítója: 035301

 

Az iskolánkba jelentkezőknek az ún. központi írásbeli felvételi vizsgára is jelentkezniük kell; a jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2020. december 4. (péntek). A felvételizők szabadon választhatják meg – az írásbeli vizsgát szervező iskolák közül – az írásbeli vizsgák helyszínét. A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga mindkét feladatlapját – magyar nyelv és matematika – meg kell írniuk. A kapott értékelőlapot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

központi írásbeli vizsgára jelentkezési lap letölthető:

PDF formátumban

Vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető:

https://www.oktatas.hu/

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra. Azon jelentkezők, akik alapos indokkal nem tudtak részt venni ezen az alkalmon, 2021. január 28-án, 14 órai kezdettel pótolhatják azt. A távolmaradás okáról írásban, hitelt érdemlően nyilatkozni kell.

 

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje: 2020. december 4.

 

Felvételi vizsga

Iskolánkba az nyer felvételt, aki eleget tesz a zenei pályaalkalmassági vizsgálat valamint az egészségügyi alkalmasság követelményeinek. A pályaalkalmassági vizsgálat követelményei szakonkénti bontásban honlapunkon olvashatóak. A felvételi rangsor kialakítása a felvételi összpontszám alapján történik.

 

Pontazonosság esetén az alábbi szempontokat figyelembe véve rangsorolunk:

1. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek,

2. a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi vizsgarészén elért pontszámot súlyozottan vesszük figyelembe.

 

További pontazonosság esetén:

1 . 5-6. évfolyam év végi osztályzatait is figyelembe vesszük

 

A nyelvvizsgát, versenyeredményeket és minden egyéb olyan teljesítményt, amely elválasztható az általános iskolai tanulmányokat dokumentáló általános iskolai bizonyítványtól, az összpontszám kialakításakor nem áll módunkban figyelembe venni.

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esélyegyenlőségét az alábbiak szerint biztosítjuk:

 

  • Szülői kérelem és a benyújtott szakértői vélemény alapján biztosítjuk a törvény által engedélyezett lehetőségeket, speciális feltételeket.
  • A rangsoroláshoz szükséges hozott- és szerzett pontokat a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői vélemény figyelembevételével határozzuk meg.
  • Tantárgyi értékelés alóli mentesítés esetén más tantárgy osztályzatait számítjuk be, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a beszámítható tantárgyak osztályzataiból számított pontszámot tekintjük 100 %-nak.
  • A pontszámok és a rangsor meghatározásához, valamint a felvételi vizsga megszervezése érdekében kérjük, hogy a szakértői véleményt és a szülői kérelmet csatolják a jelentkezési laphoz. A kérelemben pontosan rögzítsék, hogy milyen speciális körülmények illetve feltételek biztosítását kérik. A döntésről készült igazgatói határozatot az írásbeli vizsgát megelőzően eljuttatjuk az érintetteknek, szükség esetén a jelentkezővel és a szülőkkel egyeztetünk.
  •  

 

A pályaalkalmassági vizsgák időpontjai

(2021. FEBRUÁR 19. - MÁRCIUS 2.)  

A jelentkezések függvényében pontosítjuk a beosztásokat, és minden felvételiző írásban kap értesítést vizsgája pontos idejéről és helyéről

Zongorafebruár 23. 09:00Ferencsik terem
Csembalófebruár 23. 14:00Ferencsik terem
Orgonafebruár 23. 14:00Orgonaterem
Gordonka, gordonfebruár 24. 09:00Ferencsik terem
Fafúvósfebruár 22. 10:00Ferencsik terem
Rézfúvósfebruár 22. 14:00Orgonaterem
Hegedű, brácsafebruár 25. 09:00Ferencsik terem
Kis tanszakok (gitár, cimbalom, hárfa, ütő, harmonika)február 22. 10:00Orgona- és ütőterem
Magánénekfebruár 19. 11:00Ferencsik terem
Népzene főtárgymárcius 1. 10:00Ferencsik és 303-as terem
Jazz elméletmárcius 2. 10:00Jazz termek
Jazz főtárgymárcius 2. 12:00Jazz termek
Zeneelmélet-szolfézs főtárgyfebruár 27. 10:00Tantermek
Zeneszerzés főtárgyfebruár 27. 12:30223-as terem
Klasszikus szakos kötelező szolfézsfebruár 27. 10:00Tantermek
Kötelező zongora (orgona, csembaló, szolfézs és zeneszerzés szakosok számára)február 27. 12:00107-es terem

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok egyes esetekben változhatnak.

Az előfelvételi meghallgatások tartása egyelőre a járványügy helyzet miatt bizonytalan. Amint új hírrel rendelkezünk, megosztjuk ezen a felületen.

 

Az előzetes, jogszabályban meghatározott ideiglenes felvételi jegyzéket  2021. március 16-ig az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.

 

Felmerült kérdéseikkel forduljanak iskolánk Titkárságához a 06-1-321-7514 telefonszámon vagy a bbzsz@zeneakademia.hu  email címen.

 

Letölthető dokumentumok

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ, JELENTKEZÉSI LAPOK

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 

SZOLFÉZS FELVÉTELI MINTAFELADATSOROK