A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.
- Solti György

Munkaközösségek

Humán munkaközösség:

magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, történelem és emberismeret és etika tantárgyakat tanító tanárok közössége

Munkaközösség-vezető:          Dr. Sóvágóné Mikita Sára - magyar nyelv és irodalom, néprajz

A munkaközösség tagjai:        Dr. Bagyinszky Marianna - történelem

   Brenner Jánosné - művészettörténet

   Kiss Júlia - magyar nyelv és irodalom

                                                   Dr. Kiss-Csapó Gergely - történelem, etika

                                                   Melháné Berg Zsófia - magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

                                                   Molnár Éva - magyar nyelv és irodalom

                                                   Dr. Paár Ádám - történelem

 

Idegennyelvi munkaközösség:

angol nyelv, német nyelv és olasz nyelv tantárgyakat tanító tanárok közössége

Munkaközösség-vezető:              Édes Csilla - angol nyelv

A munkaközösség tagjai:            Akacsos-Bazsa Terézia - angol nyelv

                                                       Antal Gabriella - angol nyelv 

                                                       Józsa-Juhász Réka - angol nyelv

                                                        Kiss Csilla Viktória - angol nyelv

                                                        Melháné Berg Zsófia - német nyelv

                                                        Szalay Klára - olasz nyelv

                                                        Török Gyöngyi - német nyelv

                                                                                                                    

Reál munkaközösség:

földrajz, informatika, matematika és testnevelés tantárgyakat tanító tanárok közössége

Munkaközösség-vezető:      Baranyai Imre - matematika

A munkaközösség tagjai:       Ármós Lajos - matematika

                                               Édes Dóra - matematika

                                               Kelemen Judit - informatika

                                               Dr. Kiss-Csapó Gergely - földrajz

                                               Schadl Zsuzsanna - zenei állóképesség fejlesztés

                                               Zelenyákné Balázs Márta - testnevelés

                                               Zelenyák László - testnevelés